Tablouri de distribuție

O instalație electrică este compusă din mai multe circuite , alimentate de la o singura sursă : pe de altă parte , din anumite cauze , intensitatea curentului poate fi uneori prea mare , iar căldura degajată prin efectul Joule – Lenz poate produce deteriorarea izolației conductoarelor provocând scurtcircuite , ce periclitează instalația prin apariția acestor curenți de defect .De aici, necesitatea unor dispozitive care permit ramificarea acestor circuite .Aceste dispozitive se numesc tablouri de distribuție.

ROLUL TABLOURILOR DE DISTRIBUTIE

Tablourile de distribuție sunt elemente ale instalațiilor electrice având rolul de a asigura distribuția energiei electrice la alte tablouri sau direct la receptoare , de a integra elemente de protecție , comandă sau manevră , iar pentru tablourile principale , aparatajul de măsură , control ,semnalizare si reglaj.

FUNCTIILE TABLOURILOR DE DISTRIBUTIE

Să fixeze si să protejeze aparatele de manevră , de măsurat si de protecție , necesare distribuției energiei electrice

Să permită localizarea defectelor produse prin supraîncărcări sau scurtcircuite , precum si înlocuirea elementelor de circuit deteriorate.

CLASIFICARE

Tabloul general : este cel alimentat cu energie electrică , la o tensiune sub 1000 V , de la sursa de energie sau de la rețea

Tabloul principal : este alimentat cu energie de la tabloul general si alimentează tablourile secundare

Tablou secundar : deservește unul sau mai multe receptoare finale

După tipul de construcție

Tablouri neprotejate (deschise) :sunt tablourile care nu sunt protejate contra atingerilor si deteriorărilor mecanice sau fizice si se montează în încăperi uscate , fără praf , fără pericol de incendiu sau de explozie

Tablouri protejate(închise ) : sunt tablourile închise in cutii protectoare sau in dulapuri metalice si nu se pot monta în încăperi , cu pericol de explozie sau de incendiu decât cele executate special pentru astfel de situații ce corespund normativelor in vigoare.

TABLOURI DE DISTRIBUTIE PENTRU LOCUINTE

Asigură protecția circuitelor electrice din clădirile rezidențiale , precum si din clădirile sociale , spații de birouri etc.

Oferim:

Tablouri de branșament :care asigura racordarea clădirii la rețeaua de energie electrica si de protecție generala

Tablouri de firida : care asigura protecția mai multor apartamente